Λιακουσιώτης Μάριος

2121049027 - 6939154617

marlogic@live.com

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) στοχεύει στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της χρηματοδότησης σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω του ΕΣΠΑ μπορεί να χρηματοδοτηθεί σημαντικό ποσοστό της επένδυσης μιας επιχείρησης, δίνοντάς την δυνατότητα να γίνει ανταγωνιστικότερη στον τομέα της. Η χρηματοδότηση προέρχεται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Πολλοί είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που δικαιούνται επιχορήγηση μέσω ΕΣΠΑ από ευρωπαϊκά ταμεία αλλά δεν το γνωρίζουν. Για να επιλεγούν για χρηματοδότηση θα πρέπει προηγουμένως να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ξεχωριστά το κάθε πρόγραμμα. Υπάρχουν επίσης σημεία στην ετοιμασία του φακέλου που χρειάζονται προσοχή, τα οποία είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν αν υπάρχει η απαιτούμενη εμπειρία και άριστη γνώση του αντικειμένου.

 

Προγράμματα ΟΑΕΔ

Φυσικά υπάρχει η ανάλογη υποστήριξη και για τα τρέχοντα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

e-banne
Μετάβαση στο περιεχόμενο