Λιακουσιώτης Μάριος

2121049027 - 6939154617

marlogic@live.com

Για τις Επιχειρήσεις

Στο σεμινάριο αυτό παρέχουμε συμβουλές, παρουσιάζουμε κατευθύνσεις στρατηγικής επικοινωνίας και προτείνουμε τρόπους που βοηθούν στην ανάπτυξη και προώθηση των επιχειρήσεων. 

 

Για Ιδιώτες

Σεμινάριο Εναλλακτικής Επιχειρηματικότητας που μαθαίνει κανείς πως μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά μέσω Internet. 

e-banne
Μετάβαση στο περιεχόμενο