Λιακουσιώτης Μάριος

2121049027 - 6939154617

marlogic@live.com

Νομικά Πρόσωπα

  • Τήρηση μηχανογραφημένης μισθοδοσίας για επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα
  • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργασιακά θέματα για  αποφυγή άκυρων απολύσεων και αποζημιώσεων.
  • Εκπροσώπηση νομικών προσώπων σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.

Φυσικά Πρόσωπα

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργατικές διαφορές σε δικαστήρια , ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας  για θέματα που αφορούν όπως : διαφορές αποδοχών , υπερωρίες, αμοιβή για πρόσθετη παροχή εργασίας , άδειες λοχείας και τοκετού, μισθούς υπερημερίας, επισχέσεις εργασίας , άκυρες απολύσεις κ.λ.π.
  • Αιτήσεις για συνταξιοδοτήσεις όλων των ταμείων χειρόγραφα και ηλεκτρονικά.
  • Έλεγχος μισθών , επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών.
e-banne
Μετάβαση στο περιεχόμενο