Λιακουσιώτης Μάριος

2121049027 - 6939154617

marlogic@live.com

Προσφέρουμε:

  • Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει τεκμηριωμένες και αξιόπιστες συμβουλές σε θέματα ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων καθώς και νομικών προσώπων.

    Επίσης σας καθοδηγούμε στη σωστή λειτουργία της επιχείρησης σας, από την ίδρυση της και σε όλη την πορεία εξέλιξής της.

e-banne
Μετάβαση στο περιεχόμενο